Paket 1

SÖZLEŞME KONUSU VE SÜRESİ

1.Bir yandan “Yayıncı” olarak anılacak Agnes Yayınevi öbür yandan da “Yazar” (_______) bir araya gelerek “Aslıcık” isimli kitaplar için (bundan sonra eser olarak anılacak) aşağıdaki ilgi ve esasları açıklanan sözleşmeyi imzalamışlardır.

2.Sözleşmenin süresi 1 yıldır. Yayıncı veya yazar sözleşme süresi sona erdiğinde yeniden yayınlamak isterse, sözleşme yenilenmelidir. Yazar, sözleşmede geçen koşullar dahilinde eserinin Türkiye genelinde yayınlama, çoğaltma ve dağıtma hakkını Yayıncı’ya devretmeyi kabul eder.

3.Yazar, kitabın bir kısmını sosyal medya ve her türlü medya ortamında reklam amaçlı paylaşmakta özgürdür. Yayıncı bu konuda hak iddia edemez.

4.Sözleşme süresi bittiğinde yazar, sözleşme yenileyerek çalışmasını yeniden yayımlatabileceği gibi başka bir yayınevini seçme hakkına sahiptir.

5.Yazar, bu eserin kendisine ait olduğunu, üçüncü şahısların bu eserde herhangi bir hakkı bulunmadığını ve üçüncü şahıslarca aksi bir talepte yazarın kendisinin hukuken sorumlu olduğunu, bu eserin mali haklarını başka şahıslara daha önce devretmediğini ve sözleşme süresince de devretmeyeceğini beyan ve kabul eder.

TARAFLARIN HAK VE SORUMLUKLARI

1.Eserin kapağında eserin, yazarın ve yayınevinin ismi açıkça belirtilir.

2.Çalışmanın editasyonu, dizgisi ve kapak tasarımı yayınevinin sorumluluğundadır. Yayıncı düzenlemeler konusunda yazarın onayını e posta yoluyla almakla yükümlüdür.

3.Çalışmanın, doc, docx, odt dosya türlerinin biriyle aktarılarak yayıncıya ulaştırması yazarın sorumluluğudur.

4.Yayıncı, yazarın basım işlemi için verdiği eserin dizgi ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Yazar eserin bütün içeriğinden sorumludur.

5.Çalışmanın basımını, İSBN ile Turizm Bakanlığına kaydını, bandrol yapıştırarak özgünlüğünü korumasını ve dağıtımını yapmak yayıncının sorunluğundadır.

6.Yayıncı, katılacağı kitap fuarlarında ve eserin dağıtıldığı kitapevlerinde imza günü düzenleme ve katılma hakkını yazara verir.

7.Yayıncı, yazar ister ise, eseri yazarın belirlediği mahlasla yayınlayabilir. Yazar, kitabını  (e mail) mahlasıyla yayınlamayı kabul etmiştir. (bu madde e mail üzerinden gönderen anlaşmalar için gerekli)

8.Eserin ilk baskısı 500 adet yapılacaktır. Baskının +% 10 kadar teknik kayıplar meydana gelebilir.

9.Yayıncı, eseri ulusal ve uluslar arası dillerde yayınlayabilir, e-kitap olarak hazırlayabilir.

10.Yazar, Yayıncıya kitap basımı için sözleşme imzalanmasını müteakip basılacak olan kitabın (satış fiyatı __ tl) basım ücreti olarak (___ tl) ödemeyi kabul etmiştir. Yazara 20 adet kitap verilecektir. 20 adetin üzerinde yazar tarafından talep edilen kitaplarda satış fiyatı üzerinden %40 indirim uygulanacaktır.

11.Yayıncı, eserin tanıtım, dağıtım ve satışını üstlenir. Yayıncı, dağıtım tanıtım ve satış süreci için ek bir ücret talep etmemektedir.

12.Yayınevi eserin ilk baskısının satışından (500 adet) Yazara bir ödeme yapılmayacaktır. İkinci baskıdan itibaren yayıncı tarafından he 6(altı) ayda bir elde edilen kazanç, dağıtımcı indirimi düşürüldükten sonra net %15’ ni telif ücreti olarak ödeyecektir. İkinci baskıdan itibaren baskı ücreti, tanıtım, vb. İşlemler için ücret alınmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN FESHİ, TAZMİNAT VE UYUŞMAZLIK

1.Taraflardan birinin sözleşme koşullarına uymaması halinde, karşılıklı tazminat hakları saklı kalmak kaydı ile sözleşme tek taraflı olarak feshedilir.

2.Sözleşmede ayrıca düzenlenmemiş hususlarda 5846 sayılı yasa ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

3.Bu sözleşmenin uygulanmasında ortaya çıkacak uyuşmazlık hallerinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairleri yetkilidir.

4.İşbu sözleşme 3 başlıklı 21 maddeden ibaret olup ________tarihinde 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca imzalanmıştır. Sözleşmenin birer nüshası taraflara verilmiştir.

Shopping cart
Sign in

No account yet?

Web sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu web sitesine göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Start typing to see products you are looking for.
Shop
Wishlist
0 items Cart
My account